BLOG: Katapult gør kolde data varme

Untitled

Teaterforegår langtfra kun indenfor i vante rammer på scenerne. I hvert fald ikke hvis man spørger Teater Katapult, der knokler på alle fronter for at lade kunsten og vores samfund spille mere sammen: De danske museers mange artefakter – både dem i arkiverne og udstillingerne – tilføjes et interaktivt lag af fiktion. Borgerne i byer i hele region Midtjylland inddrages i tilblivelsen af teater, dans og animation. Danmarks verdensarv i Jelling, Roskilde og på Kronborg levendegøres. Og Jeppe Aakjær omskabes til en nutids-vedkommende personlighed, der rækker langt udover hans største hit, ’Jens Vejmand’ …

Teater Katapult på Godsbanen er et af de mest aktive teatre i Aarhus, hvis man ser på antallet af forestillinger, der spiller i løbet af et år. Men der er meget mere på Katapults program, end det man kan se i repertoire-brochuren.

Lige nu er teatret for eksempel med til at gøre den danske museumsverdens kæmpemæssige bank af udstillings- og arkivgenstande til levende historiefortællere på tværs af museumstyper. Den store mængde af fysisk lagret viden om og indgangsvinkler til verden geares til at sætte ikke kun flere tanker men også følelser i spil gennem en ny måde at koble fakta og fiktion.

– Det handler om at gøre museumsdata, eller mere ambitiøst; big data oplevelsesorienterede. Det er det, der er det nye. Med tiden er det meningen, systemet skal kunne skaleres til alle brancher, og at kunstneriske platforme skal kunne løfte andre brancher, siger teaterchef Torben Dahl.

Enkelt forklaret: En rød ræv på Naturhistorisk Museum kan – tilført et lag af dramatiske, fiktive og interaktive historier – tilbyde en masse muligheder for ekstra viden og inspiration. Fakta-fiktions-dramaer knyttet til museumsgenstande i arkiver og udstillinger giver mulighed for digitalt at koble sig på andre museers fortællinger, der relaterer sig til ræve, til pels, til en kunstner, der bruger farven rød, til begrebet ”snuhed” og måske videre til en konges tanker om en snu aktion, der kan vide krigen mod svenskerne … mulighederne er nærmest uendelige. Rejsen ind i de nye museumsfortællinger kan ske både på museerne eller hvorsomhelst fra tablet, smartphone og computer.

Fiktion og drama varmer fakta op

Projektet, der går under arbejdstitlen ’Open Culture’ er et partnerskab, der udover Katapult består af det kulturhistoriske Museum Østjylland i Randers, Naturhistorisk Museum i Aarhus, museet Kunsten i Aalborg, designvirksomheden Kollison samt museernes fællesorganisation til digital udvikling, MMEx. Senest er også kunstmuseerne AroS i Aarhus og HEART i Herning gået med ind i samarbejdet.

Katapult har i 10 år beskæftiget sig med interaktiv fiktion gennem arbejdet med den empatiske og netop interaktive teater- og formidlingsform ’AudioMove’, som Katapult skabte op til Aarhus Festuge 2004. I ’Åben Kultur’ skal Katapult blandt andet undervise museerne i professionel storytelling og har også i høj grad leveret tankegods til projektets kerneidé om at pakke data ind i fiktion for på den måde at åbne for nye forbindelser og koblinger.

Teaterchef Torben Dahl forklarer, at der kommer til at være tre måder, museerne kan skabe fiktive, digitale dramaer, der sammen- kæder den gigantiske database af viden i fysisk form, som deres arkiverede og udstillede genstande udgør: Museerne skal for det før- te selvstændigt kunne skabe dem ud fra Katapults metodeundervisning, men der kan for det andet også skabes muligheder for, at du som museumsgæst selv er med til at udvikle fortællingerne. Den sidste måde er, at museerne kan hente Teater Katapult ind til at lave større, sammenhængende fiktionsdramaer, der sammenkæder en hel udstilling med arkiverne gennem eksempelvis en audiofortæl- ling. Region Midt betragter projektet som et af sine store satsområder og støtter økonomisk.

– Det er noget helt nyt, at man har en database med et fiktionslag oven i de håndfaste mængder af facts. Man kan sige, at vi her gør kolde data varme gennem fiktionen. Mig bekendt er det ikke set nogen steder i verden før i så omfattende form, som vores projekt er tænkt, siger Torben Dahl

Alle kan være medskabere af kunst og kultur

De af Teater Katapults projekter, som ikke foregår i publikumssalen, har det til fælles, at de stræber efter at lade kunsten og kulturen vise skjulte muskler, og indgå i virkeligheden og dagligdagen på helt andre måder, end vi er vant til. Måder, der kan være med til at skabe nye forståelser og tankegange – og med den fornyelse være med til at løfte samfundet over eksempelvis økonomiske krisetider og give nye vinkler at anskue verden fra.

I Katapults drama-udviklingsafdeling ’Dramatiker Lab’ er 10 nye dramatikere in spe 17. februar netop begyndt. Men også i Dramatiker Lab satses bredere end mod publikum i teatersalen. Udviklingsafdelingen har en Writer/Director-del, hvor professionelle så- vel som upcoming instruktører og manuskriptforfattere arbejder sammen så at sige fra 0-100 om tilblivelsen af nye manuskripter og forestillinger. Den del af Dramatiker Lab er på regionsplan i Midtjylland på vej ind i projektet ’Performance Arts Across’, som også er støttet af Region Midt.

For øjeblikket er det Aarhus-teatrene Teater Katapult og animations- og dukketeateret Teater Refleksion, der sammen med egnsteatret Black Box Theatre i Holstebros afdeling for dans, skal eksperimentere og udvikle scenekunsten og bringe den ud til borgere i hele regionen. Refleksion og Black Box med workshops på hvert deres felt, mens Katapult inviterer borgerne med til at udvikle forestillinger, der senere skal spille på scenen. Det er tanken at få etableret små, kunstneriske platforme, der kan skabe mere puls også i mindre byer rundt omkring i Region Midt.

Regionen satser på med tiden på at gøre projektet internationalt ved at lade de medvirkende teatre opsøge og invitere samarbejdspartnere – med henblik på at teatrene udvikler sig til regionale ressourcecentre på hvert deres område.

Katapultiske, digitale tidsrejser

Kronborg, Jelling Monumenterne, Roskilde Domkirke … og Jeppe Aakjærs hus ’Jenle’. De første tre er en del af den danske verdensarv og nogle af vores største turistattraktioner, mens de fleste kender Aakjærs vise om ’Jens Vejmand’, men måske ikke så meget mere til digteren eller hans hus. Endnu. Teater Katapult er involveret i to turismeprojekter, der skal bringe både attraktionerne og digteren ind i den moderne, digitale virkelighed. Fra og med denne turistsæson vil man nemlig både i Roskilde, Jelling og på Kronborg kunne få såkaldte augmented reality-oplevelser ved hjælp af sin telefon. Gennem telefonens kamera vil fortiden træde lyslevende frem på skærmen, når man besøger de berømte destinationer og holder sin telefon op foran sig.

Skabelsen af de digitale tidsrejser, turisterne kan glæde sig til, er sket i et samarbejde mellem Teater Katapult og design- og oplevelsesfirmaet Redia A/S under titlen ’Danmarks Verdensarv’. Katapult har sat sit aftryk på de helt nye oplevelser, ved at have castet skuespillerne, der dukker frem på skærmen, og har ligeledes skabt manuskripterne til fortidsdramaerne.

’Rethink Kulturturisme’ hedder det overordnede projekt, hvor Katapult sammen med partnerne Skive Erhvervs- og Turistcenter, Aakjærselskabet og teaternetværket SceNet, arbejder på et testprojekt med udgangspunkt i Jeppe Aakjærs hus ’Jenle’ nær Skive ved Limfjorden – et af Nordens mest originalt bevarede kunstnerhjem. Samarbejdet vil kombinere Teater Katapults unikke og velafprø- vede formidlingskoncept AudioMove med en Jenle-app til smartphones og tablet-computere, der også benytter sig af augmented reality. Et koncept til formidling af ’Jenle’ og Jeppe Aakjærs filosofi, holdninger, poesi og prosa.

’Rethink Kulturturismes’ fokus er i bredere forstand på, hvordan AudioMove og de andre digitale redskaber, der udvikles, kan bruges til formidling af turistdestinationer i det hele taget. Målgrupperne for formidlingen af Aakjær er mange: Borgere i Skive og omegn, turister fra hele Norden, børnefamilier, unge, der lærer om Aakjær på deres uddannelse, danskere, der kun kender ’Jens Vejmand’ – men potentielt set også det kinesiske marked, der gennem den unikke ”digitale Aakjær” kunne få øjnene op for, at der er andre store digtere end H. C. Andersen i Danmark. Tanken er at videndele projektets erfaringer gennem SceNet, så andre teatre vil kunne udvikle egne versioner andre steder.

”Hvad sker der på et tomt teater?”

Blandt byrådspolitikere i Aarhus var der for ikke længe siden en debat, der fik det til at risle koldt ned ad ryggen på mange af byens teaterhuse: “Hvad sker der egentlig på teatrene, når der ikke er forestillinger?” Den undrende, politiske undertone har lydt, at når der ikke løber noget over scenerne, tager teatrene sig måske en slapper for de penge, samfundet investerer i dem …

Teater Katapults aktiviteter både udenfor scenerummet og inde i publikumssalen tør teatret godt selv kalde en indikator på det modsatte.

 

De bedste hilsner

Teater Katapult

 

 

Teater Katapult: www.katapult.dk – Info om alle projekterne: Teaterdirektør Torben Dahl – tlf. 8620 2699 / 3166 2699 / torben@katapult.dk

 

Region Midt: www.regionmidtjylland.dk – Info om ’Åben Kultur’/’Open Culture’, Testprojekt Aakjær og Performance Arts Across: Specialkonsulent Erik Bach Andersen – 7841 1710 / 51323671 / erik.andersen@ru.rm.dk

 

MMEx: www.mmex.dk – Info om ’Open Culture’: Projektleder Lone Hedegaard Kristensen – tlf. 2380 9139 / lone@mmex.dk

 

Rethink Kulturturisme: www.kulturturisme.dk – Info om Testprojekt Aakjær: Specialkonsulent og HR-ansvarlig Ulla Hjorth Andersen

tlf. 8921 2274 / 6166 7218 / uhj@midtjyskturisme.com

 

Redia: www.redia.dk

 

Jenle: www.jenle.dk

 

Scenet: www.scenet.dk

 

Naturhistorisk Museum: www.naturhistoriskmuseum.dk

 

Museum Østjylland: www.useumoj.randers.dk

 

KUNSTEN – Museum of Modern Art Aalborg: www.kunsten.dk

 

Kollision: www.kollision.dk

 

AroS: www.aros.dk

 

HEART – Herning Museum of Contemporary Art:www.heartmus.dk

 

Teater Refleksion: www.refleksion.dk

 

Black Box Theatrewww.musikteatret.dk

 

More.Creative: www.morecreative.dk

 

Kronborg: www.kronborg.dk

 

Roskilde Domkirke: www.roskildedomkirke.dk

 

Jelling Monumenterne: www.jellingmonumenterne.dk