Jordemødre, forskere og servicedesignere i værdiskabende samarbejde

Innovativ Offentlig Kommunikation

Joke Habben rejser sig fra bordet og går igen hen til flipoveren. Her tegner hun med simple streger, mens hun forklarer, hvad der er tankerne bag projektet. Joke Habben er afdelingsjordemoder på Aarhus Jordemoderpraksis, AUH, men hun er også idémenneske, leder og meget nysgerrig.

Derfor har hun taget initiativ til projektet ”Gruppesamtaler med gravide” – et mikroprojekt, der er støttet af IOK. Målet er at udvikle et koncept og redskaber til at understøtte jordemødres samtaler med grupper. Samtaler som aktiverer de gravide og møder deres behov.

Forskere og kreative med fælles interesse

Rundt om bordet sidder også Antoinette Fage-Butler, der er forsker på “Institut for Erhvervskommunikation”, Aarhus Universitet og Anne Nørbjerg og Sanne Kyed fra designvirksomheden Nordvink. Vi sidder på Jokes kontor. Anledningen er, at projektet søger en kreativ partner, der kan omsætte jordemødrenes ideer og forskernes viden til kreative løsninger og værktøjer.

Nordvink og Joke Habben har fundet hinanden gennem et opslag på IOKs Facebookside. Flere andre bureauer har også været til samtale – de er alle fundet gennem netværk eller arrangementer holdt af IOK.

Nordvink er et lille firma med to grundlæggere, som er nyuddannede i service- og produkt-design fra Arkitektskolen i Aarhus. For dem er projektet interessant på flere planer. De får indblik i et nyt marked, og de synliggør, hvordan servicedesign kan understøtte samtaler og kommunikation mellem det offentlige og borgeren.

Antoinette Fage-Butler og hendes kollega Matilde Nisbeth Jensen har allerede gennemført en række interviews med gravide om gruppesamtaler som form. De har gennem flere år forsket i patientkommunikation og kan give deres viden videre til den kreative partner. Til gengæld kan de i partnerskabet med jordemødrene og den kreative firma se deres viden omsat til praksis. Og de får adgang til en interessant case.

Klyngen som mødeplads

Klyngen IOK har nu været i gang over et år. Vi har testet forskellige formater, afholdt aktiviteter og delt viden. Hvad virker? Og hvad har værdi for vores målgrupper?

Vi har flere målgrupper, som vi ønsker at skabe værdi for. Der er de kreative kommunikatører, som ønsker at støtte til at opdyrke et nyt marked. Der er den offentlige sektor, som vil finde nye veje til.

Valget af kreativ partner faldt på Nordvink, som indgik aftale med Joke Habben og er blev partner i mikroprojektet ”Gruppesamtaler med gravide”. IOK vil følge resultaterne af partnerskabet mellem jordemødre, forskere og kreative. Og vi vil fortsætte med at skabe mødepladser og netværk – til fordel for de kreative aktører og for den offentlige kommunikation. Netop en af de værdiskabende tiltag ifølge Merete Daniel Nielsen Cluster Execellence Denmark mener, er klyngers berettigelse.

Du kan følge med i resultatet af dette samarbejde på IOKs Facebookside.