BLOG: Indgang til et filmvenligt Jylland

Omkring 400 kiggede forbi, da de skandinaviske filmkommissioner holdt reception på den fælles terrasse i Cannes.

Omkring 400 kiggede forbi, da de skandinaviske filmkommissioner holdt reception på den fælles terrasse i Cannes.

 

Blogindlæg af Mette Elmgaard, Filmby Aarhus.

Så er vi for alvor i gang! Partnerskabet omkring Den Vestdanske Film og Mediekommission (DVFK ) er på samme side i forhold til mål og visioner. Læs mere her.

Der er tre ben i film og mediekommissionen:

  • Indgang for eksterne producenter til vores locations og virksomheder
  • Filmturisme
  • Internationalt netværk – repræsentation af vores virksomheder og locations

 

Indgang til et filmvenligt Jylland

DVFK er en personligt drevet organisation der arbejder for at synliggøre de ressourcer og kompetencer vi har i Region Midtjylland og Nordjylland. Vi hjælper producenter med at realisere deres film- eller medieprojekt ved at finde den rigtige samarbejdspartner eller den rigtige location. DVFK skal gøre det nemt og smidigt for et projekt at finde den rigtige form i vores område.

Og det arbejde lønner sig, for hvis produktionen ikke optages i vores område, gør vores locations synlige og lader filmholdet bo, spise og leje biler og lægge omsætning i vores område, så gør de det et andet sted. Vi ved fra en rapport lavet af Manto i 2012, at for hver krone Den Vestdanske Filmpulje investerer i en film eller tv-serie kommer der i gennemsnit 3,9 kroner tilbage i regional omsætning. Ud over eksponering og lokal stolthed over at deltage i et kulturprodukt som gavner et områdes image, så er film- og tv altså også en god forretning.

Download rapporten her.

Derfor er det på tide, at vi etablerer en film og mediekommission og styrker indsatsen for at tiltrække de rigtige projekter til vores område. Der findes filmkommissioner i landene rundt om os samt på Fyn og i København, som alle arbejder på at få internationale produktioner til lige præcis deres område. Det er nødvendigt at vi blander os og er synlige.

En afgørende faktor for at være et filmvenligt og smidigt område at komme til for en film/tv-produktion, er at kommunerne er klar til at modtage projekter og er forberedt på de rigtige parametre. Producenter kræver handlekraftighed og tempo. Nogle jyske kommuner har prøvet at have film/tv-produktioner flere gange, og nogle har aldrig prøvet det. Partnerskabet ønsker under More.Creative at udvikle og afprøve en metode med to testkommuner i forhold til at forberede sig på en produktion, som på sigt kan udbredes til alle kommuner. Det vil være et af fokuspunkterne i de kommende måneder.

 

Filmturisme

Film- og medieproduktioner er uden tvivl det kulturprodukt, som når det største internationale publikum, og der er potentiale for at skabe filmturisme på baggrund af udvalgte produktioner. Film og Mediekommissionen ser det som sin opgave at facilitere mødet mellem filmbranchen og turistbranchen omkring udvalgte projekter, da de to brancher i dag ikke taler samme sprog. Vi har allerede udviklet værkstøjet ”Film skal ses i virkeligheden”, som er en håndbog til turistbranchen, som vi gerne vil videreudvikle.  Vi har produceret en app, hvor man foreløbig kan gå i fodsporene på DICTE sæson I (”Film Walks” i app store – foreløbig til iphone). Vi ønsker at skaffe midler til at videreudvikle denne app med flere produktioner, der er optaget i Jylland.

Filmby Aarhus er tovholder på ”DICTES AARHUS” som er et af 10 testprojekter under Rethink Kulturturisme drevet af Midtjysk Turisme og Aarhus 2017 med et mål om at kompetenceløfte regionen på kulturturisme-området. Målet er at udvikle metoder for, hvordan aktører på tværs af film, turisme, kommuner, regioner og andre aktører i oplevelsesfeltet arbejder sammen om at gribe muligheden for at skabe turismeprodukter på baggrund af en film- eller tvproduktion.

 

Erhvervsklub

Målet med film og mediekommissionen er at styrke og udvikle branchen og skabe flere arbejdspladser. For at lykkes med at udvikle branchen som forretningsområde, tror vi, at der skal nye spillere på banen. Under More.Creative forløbet vil vi gerne afprøve nogle muligheder i forhold til to grupper af erhverv. Den første gruppe er de afledte erhverv, som er i direkte kundeforhold med film/tv-branchen som hoteller, restauranter, biludlejning, håndværkere osv. Den anden gruppe er store virksomheder fra det øvrige erhverv, som vi vil byde indenfor med det formål at skaffe yderligere og uafhængig kapital og nye samarbejdspartnere til branchen samt klæde virksomhederne på til at bruge film/tv-branchen i deres forretning.

Den 14. maj afholdt vi det første arrangement for den sidste gruppe, ved at invitere en udvalgt kreds i Filmbyen til at formidle vores tanker om at starte en erhvervsklub med film og medier som omdrejningspunkt. Alle fremmødte var meget positive og har sagt ja tak til at fortsætte dialogen. Vi siger mange tak til Jakob Bundsgaard, Bent Hansen, Rabih Azad-Ahmad og Iben Hjejle for at bakke op om initiativet og kaste glans over nogle hyggelige timer.

Målet er at afsøge potentialet i at lave en utraditionel erhvervsklub, og næste skridt i den proces er individuelle møder med virksomhederne i den kommende tid, da vi vil dykke dybere ned i hver virksomheds ønsker og behov.

 

Cannes

Hele filmbranchen mødes i Cannes en uge om året i maj. Her udvikles og handles film og netværkes døgnet rundt i nogle meget intense dage. Film og Mediekommissionen har netop været af sted med Filmby Aarhus og Den Vestdanske Filmpulje med det formål at tiltrække gode projekter til vores område og for at synliggøre vores virksomheder og vores locations. For første gang nogensinde var de tre danske regionale filmfonde gået sammen om at have en pavillon i det område i Cannes, der hedder The International Village, hvor delegationer fra det meste af verden holder til. Film og Mediekommissionen har en fordel frem for mange andre, da at vi har en regional filmfond, der kan bakke spændende projekter op, som vi tiltrækker.

 

Julie Linn Milling (Film Commission Fyn) og Mette Elmgaard (Den Vestdanske Film og Mediekommission) udenfor den danske pavillon, hvorfra danske virksomheder, locations og produktioner synliggøres.

Julie Linn Milling (Film Commission Fyn) og Mette Elmgaard (Den Vestdanske Film og Mediekommission) udenfor den danske pavillon, hvorfra danske virksomheder, locations og produktioner synliggøres.

Den danske pavillon lå ved siden af Sverige og Norge, og vi oplever, at Skandinavien er et virkelig stærkt brand. Film og Mediekommissionen er med i et netværk af skandinaviske filmkommissioner, der hedder Scandinavian Location, som inviterede til fælles reception en aften, hvor 400 kiggede forbi for at høre mere om at producere i Skandinavien, møde samarbejdspartnere og netværke.

Vi var så heldige at få besøg i Cannes af kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad, kulturdirektør Kirsten Jørgensen og 2017-direktør Rebecca Matthews. Cannes er et unikt sted at få indblik i filmbranchen og i den rolle en regional filmfond og kommission spiller på markedet, og vi var meget glade for deltagelsen. Der blev født og udviklet flere spændende idéer hen over dagene, som alle skal være med til at gøre Aarhus og Jylland til et stærkere film og mediecentrum.

 

Artikler fra Cannes:

Aarhus får fokus i Cannes

Filmbyen kan blive del af en ny filmuddannelse