BLOG: Eventens værdi

vaeve

Blogindlæg af Sofia Rasmussen, NorthSide – VÆVE

En event er en kraftfuld platform. Den er et omdrejningspunkt, som mennesker mødes om på et givent tidspunkt og et givent sted. Nogle events har en bred målgruppe, andre en mere nichepræget; events adskiller sig på adskillige parametre, men fælles for dem alle er den enkelte events særlige identitet – noget der binder de mennesker sammen, der mødes om eventen. Dermed bliver den en koncentreret beholder af værdi, som strækker sig over tid og sted – som optimalt kan leve hele året rundt, hvis eventens værdikæde forstår at tappe ind i den særlige identitet og de særlige værdier, der gør den enkelte event unik.

Det er en anderledes måde at tænke på. Det er en indstilling, der appellerer til samarbejde og nytænkning i hele værdikæden, og hvis det gøres rigtig, kan alle i værdikæden forøge deres forretningsmæssige og brandmæssige værdi.

En ting er at anvende eksisterende events til at skabe større værdi for gæsten og derigennem for eventen selv, for samarbejdspartnere, erhvervsliv, lokalsamfund, mm – noget andet er at anvende events som en måde at brande byer, virksomheder, institutioner og kommuner.

Det gør de godt i Göteborg. Her formår de via en enhed som Göteborg & Co, at anvende events strategisk som en platform for vækst – både økonomisk, men også identitetsmæssig vækst. Den langsigtede strategi kan således både være værdi for eksisterende borgere og erhvervsliv, men det kan også bruges som redskab til at styrke et helt områdes værdi og omdømme og sikre fremtidig befolkningstilvækst. For virksomheder kan værdien være branding, salg eller rekruttering. Mulighederne er mange.

Det kan være meget svært for de enkelte aktører at arbejde med events på denne måde, hvis der ikke er et samlende organ som eksempelvis Göteborg & Co., der formår at samle trådene og se værdi, hvor andre ikke gør. Hvem skal man samarbejde med? Hvem passer sammen værdimæssigt? Hvad er mulighederne for vækst i hele værdikæden? Alle disse spørgsmål kræver et helikopterperspektiv, så events kan udvikles bedst og mest bæredygtigt, og så hele værdikæden omkring eventen kan lykkes med deres mål – med gæsten i fokus.

Det er nogle af de tanker, vi er inspireret af i vores projekt, fordi vi oplever, at der mangler et samlende organ i Region Midtjylland, der kan arbejde strategisk med events og værdikæder. Vi ser et behov for at samle al den viden, der ligger i værdikæden og bruge den aktivt til at skabe endnu bedre events, der rækker udover sig selv, til at skabe vækst i byer, hos virksomheder og vidensinstitutioner.