BLOG: Digital kreativitet baner vejen for vækst

 

Foto: Flickr @r2hox

Foto: Flickr @r2hox

I regi af More.Creative støtter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Region Midtjylland nye partnerskaber i de kreative brancher. Flere af partnerskaberne tænker traditionelle kreative erhverv ind i nye digitale sammenhænge – og det øger chancen for vækst og arbejdspladser, viser rapporter.


Omkring 3.000 deltagere lagde i uge 18 vejen forbi de 123 events ved Danmarks nye internetfestival, Internet Week Denmark i Aarhus. Festivalen viste blandt andet eksempler på de forretningsmodeller, der kan opstå, når kreative og digitale kræfter mødes.

Med på festivalen var både Headstart Fashion og Open Culture (se nedenstående), der begge er partnerskaber under More.Creative. De to tænker mode og museer ind i nye digitale sammenhænge.

Potentiale til 27.200 flere fuldtidsstillinger

Med More.Creative støtter Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Region Midtjylland nye forretningsidéer i kreative erhverv. Ifølge Dansk Erhverv har de kreative erhverv på landsplan oplevet mindre vækst i de senere år end erhvervslivet generelt. Bliver der rettet op på det, vil det anslået skabe 27.200 flere fuldtidsstillinger frem mod 2020, end hvis den lave vækst fortsætter.

Mandat til at eksperimentere

– Vi tror på, at en del af potentialet udnyttes ved, at kreative virksomheder samarbejder om at udnytte digitale muligheder – inden for alt fra mode og mad til kultur og kommunikation, siger Gitte Just, programdirektør i Aarhus 2017.

– I More.Creative giver vi i år ni partnerskaber inden for hver sit kreative felt mandat til at eksperimentere med nye samarbejdsformer og forretningsidéer, der har potentiale til et væksteventyr, fortsætter hun.

Digital udvikling som spydspids
Ifølge regeringens Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2013 kunne 9,4 pct. af de digitale virksomheder i 2009 karakteriseres som vækstvirksomheder. Til sammenligning var det kun tilfældet for 3,4 pct. af virksomhederne i det øvrige erhvervsliv. Sammenholdt med tallene fra Dansk Erhverv tyder det altså på, at digital udvikling er et vigtigt middel til at forløse potentialet i de kreative erhverv.

 

Case: Klik dig tættere på kulturarven

Partnerskabet Open Culture vil bruge data om kulturarven til at skabe nye oplevelser på tværs af de danske museer. Målet er at bringe kulturinstitutioner sammen med digitale udviklere, så markedet vokser for begge parter.

Uanset om du har en særlig interesse for Skagensmalere, fossiler fra kridttiden eller installationskunst, gemmer de danske museer på en stor mængde data fra tidligere og nuværende samlinger. Hvis museerne bliver bedre til at tagge kulturarvsdata – og lægger dem åbent frem – giver det adgang til helt nye sammenhænge og fortællinger. Sådan lyder idéen bag Open Culture, som er et af partnerskaberne i More.Creative.

Interaktiv kultur vil appellere til flere

–Der findes masser af data om vores kulturarv, og hvorfor ikke bruge det til formidling? Hvis man i en interaktiv form kan skabe sammenhænge mellem data om et specifikt emne – på tværs af museer og perioder – vil det appellere til flere alment kulturinteresserede. Det vil også kunne indgå i undervisning på skoler og gymnasier, siger Lone Hedegaard Kristensen.

Hun er sekretariatsleder i Meaning Making Experience, der er en uafhængig organisation inden for digital formidling og en af partnerne i Open Culture. Her er blandt andre også Museum Østjylland, Naturhistorisk Museum, designvirksomheden Kollision og Teater Katapult repræsenteret.

Skal skabe vækst ved at nedbryde skel

I 2014 udvikler Open Culture i samarbejde med digitale udviklere en prototype, der skal bruges til at samle og formidle kulturarvsdata.

– Vores projekt handler om at nedbryde de skel, der kan være mellem kulturinstitutioner og kreative erhverv, herunder digitale udviklere og formidlere. Lykkes det, ser vi et potentiale for, at begge parter oplever vækst, siger Lone Hedegaard Kristensen.