Designere kan problemknuse i industrien

designinitiativet

Hvilke forretningsområder, skal vi satse på i fremtiden? Hvordan bliver vi bedre til at produktudvikle? Hvordan brander vi os overfor slutkunden og ikke kun mellemleddet? Ja, i det hele taget: Hvordan sikrer vi vækst i fremtiden?

Disse og andre gode spørgsmål fra regionens produktionsvirksomheder blev vendt og drejet i Skanderborg den 8. oktober 2014, da Designinitiativet afholdte arrangementet ”Vækst via Design”. Her blev danske designere matchet med produktionsvirksomheder for at idéudvikle på konkrete, aktuelle problemstillinger i virksomhederne.

Fire danske produktionsvirksomheder blev for nyligt inviteret til en sand buffet af friske øjne og input. Repræsentanter fra Hammel Plast, Stouby Møbler, Servex Ventilation og Sørensen Læder mødte hver især op med én håndgribelig udfordring fra deres respektive virksomheder. Udfordringer, de gerne vil have helt nye vinkler på.

Designinitiativet havde på forhånd nedsat et designpanel særligt til den enkelte produktionsvirksomhed. To en halv time – værsgo’ at knuse et problem!

Skarpt blik udefra

Administrerende direktør i Servex Ventilation, Henrik Rohlin, mødtes med Hugo Dines Schmidt og Morten Lauritzen fra VE2. Her var dagsordenen at vurdere en kommende omstrukturering, og hvilke forretningsområder, der bør satses på i fremtiden.

“En sådan proces er svær at køre internt. Så her er det godt at få eksterne folks oplevelser og ikke mindst brugernes og kundernes perspektiv med i overvejelserne, og designerne kunne sætte nogle andre ord på problemstillingerne og se situationen udefra”, sagde Henrik Rohlin efterfølgende.

I samarbejde fik de barberet fem forretningsområder ned til tre centrale. Om processen sagde Hugo Dines Schmidt fra VE2:

“Der var en meget umiddelbar tilgang til dialog, og vi kom hurtigt ind til sagens kerne på grund af den stramme tidsramme. Vi kan stille de elementære spørgsmål og i kraft af det bringe virksomheden videre. Det var en god proces, hvor det kreative ikke var for rammesat og styret.

To verdener, der kan mere sammen

Som en region, der både markerer sig kreativt og med mange produktionsvirksomheder, har vi store muligheder for at krydse viden fra de to verdener. Traditionelt er produktionsvirksomhedernes brug af designere begrænset til produktdesign. Men med ”Vækst via Design” indledte Designinitiativet en synliggørelse af, at designere og producenter kan nå meget længere sammen.

De deltagende produktionsvirksomheder og designere var meget positive over dagen og de friske tanker, fortæller Søren Poulsen fra VIA Creative Business, som er projektleder for Designinitiativet:

“Dét at skabe vækst via design er for mange produktionsvirksomheder en ny tanke, så vi har brug for at vise dem hvor værdiskabende designernes bidrag kan være i hele virksomhedens værdikæde. Vi kan kun være yderst tilfredse med den feedback vi har fået i dag, som tyder på, at metoden er rigtig. Alle deltagere har tilkendegivet, at den kvalificerede matchmaking er god, når vi går ind og kikker på, hvem der passer til de forskellige udfordringer, og så klarer de faktisk selv resten.

Designerne har været super gode til at synliggøre, at deres kompetencer er meget håndgribelige og samtidig kan være værdiskabende på strategiske niveauer, hvilket er noget af det særlige designerne kan. Og produktionsvirksomhederne har været meget åbne i dialogen med designerne. Vi er meget tilfredse!”