Design kan så meget mere end at se godt ud

DESIGNINITIATIVET

Fire af DESIGNINITIATIVETS erhvervspartnere. Fra venstre: Designer og arkitekt Lars Vejen, Lasse Oxbøll (Artlinco), Louise Vesterskov Sørensen (Sørensen Læder A/S) og Thomas Holst Madsen (Modellerbox og Designsalon.dk).

Regeringens vækstudspil fra maj i år skærper fokus på produktionsvirksomhedernes rolle som drivkraft i samfundet. Det skaber helt nye muligheder for brug af design til at styrke konkurrenceevnen og innovationen. Hvis ellers designbranchen og de traditionelle virksomheder forstår at byde hinanden op til dans.

 

Af Mikkel Jannick Andersen, DESIGNINITIATIVET og VIA Creative Business

 

Danmark har  gennem en årrække oplevet et fald i antallet af produktionsarbejdspladser, men med sit nyeste vækstudspil, Danmark som Produktionsland, fra maj i år spår Erhvervs- og Vækstministeriet om stort vækstpotentiale i landets produktionsvirksomheder. Faktorer som udviklingen i produktionsteknologi, automatisering og værdikæder er nogle af de søjler, fastholdelse af arbejdspladser skal bindes op på. Det er områder, som kan udvikles gennem design.

Det er påvist, at design kan skabe vækst. Ikke kun fordi, vi som forbrugere kan lide at købe pæne ting, men fordi designfeltets værktøjer spænder bredere end formgivning. DESIGNINITIATIVET afsøger netop bredden af designfeltet og har også fokus på, hvad design kan gøre for at styrke konkurrenceevnen og innovationen hos produktionsvirksomheder – hvis designere og virksomheder vel at mærke er opmærksomme på, at design kan mere end klassisk produktdesign, og sammen retter blikket mod eksempelvis forretningsmodeller, værdikæder og produktionsprocesser.

Tæt samspil med industrien

Siden april har DESIGNINITIATIVETs partnere løbende sat hinanden stævne til en række workshops, hvor målet har været at bringe partnernes forskellige fagligheder og interesser i spil for at undersøge, hvilke konkrete aktiviteter initiativet skal danne ramme om.

Ved det seneste møde i DESIGNINITIATIVET d. 25. juni, blev det således besluttet, at partnerne bliver ved med at afsøge designfeltet i parallelle spor, der fokuserer på hvert sit tema:

  • Regional udvikling og fastholdelse af designtalenter
  • Internationalisering og eksport
  • Design som værdiskaber
  • Design i produktionsvirksomheder

Disse temaer bliver inddraget i en event, DESIGNINITIATIVET afholder i begyndelsen af oktober. En række produktionsvirksomheder bliver inviteret til at deltage i en proces, hvor en task force af bl.a. designere, væksthuskonsulenter og vidensinstitutioner sammen med virksomhederne undersøger, hvordan design kan være værdiskabende for lige netop dem.

Erfaringerne fra eventen skal bruges til at udvikle designværktøjer og konkrete initiativer til, hvordan design fra 2015 og frem kan bruges til at fremme Danmark som avanceret produktionsland.

Bredt partnerskab

DESIGNINITIATIVET er ikke en brancheforening. Det er et partnerskab, hvor de enkelte aktørers kompetencer sættes i spil for at realisere det fælles formål; at udvide designs brugbarhed til at skabe samfundsvækst.

Med partnere fra designbranchen, Region Midtjylland, uddannelses- og vidensinstitutioner og industrien ligger det i initiativets DNA at knytte bånd mellem designbranchen og produktionsvirksomheder.

Østjyske Sørensen Læder A/S er en af de virksomheder, der har valgt at deltage aktivt i DESIGNINITIATIVET.

“Jeg er med for at få indsigt i de andre partneres forretningsområder, fordi jeg tror på, at samspillet med andre fra den kreative verden kan være skabende for, at vi sammen bliver inspireret til at tænke nye og alternative måder til styrkelse af dansk design”, forklarer Louise Vesterskov Sørensen, der til dagligt leder lædervirksomheden.

“Der er brug for en offensiv indsats på det kreative erhvervsområde, hvis Danmark skal have del i det globale vækstpotentiale på området. Så jeg håber selvfølgelig også, at de andre partnere kan få glæde af mine erfaringer fra vores forretningsområde”.

For Lars Vejen, arkitekt og designer MAA, er den regionale forankring en værdifuld ingrediens i initiativets miks af fagligheder og brancheinteresser.

“ Herfra min verden går”, opsummerer han med et blink i øjet.

“Der ligger en udviklende energi i at være omgivet af god energi og spirende udvikling. For en kreativ industri mener jeg, det er vigtigt at have dette som en del af ens hverdag, så det ikke kun er noget man rejser ud for at opleve andre steder”.

Skal ikke være konsulenter

Det er vigtigt at forstå, at DESIGNINITIATIVET ikke skal optræde som konsulenter. Det ville være i konkurrence med de designvirksomheder, som initiativet i stedet skal være til gavn for.

Hvis Danmark virkelig skal udvikle sig som avanceret produktionsland, skal virksomhederne og designbranchen lære at danse endnu tættere og sammen skubbe gevaldigt til rammerne for, hvad design kan.

I det perspektiv kan DESIGNINITIATIVET hjælpe produktionsvirksomheder til at forstå de mange nye måder, hvorpå design kan skabe værdi for dem og gøre dem til kvalificerede indkøbere af designydelser.

Det vil skabe helt nye muligheder for brug af design til at skabe vækst i erhvervene og hele samfundet.