BLOG: Den Kreative Arena – et tværfagligt fællesskab

PHOTO: http://www.flickr.com/photos/futurilla/

PHOTO: http://www.flickr.com/photos/futurilla/

I regi af More.Creative er vi med at skabe et netværk imellem de kreative erhverv og andre interesserede. Det er Den Kreative Arena. Arenaen er et middel til at gøre partnerskaberne skærpede og mere målrettet og et middel gensidig inspiration partnerskaberne imellem.

Vi har derfor en platform for videndeling og netværk, med henblik på at sikre de bedst mulige betingelser for at de kreative partnerskaber kan udvikle og forsætte et succesfuldt partnerskab.
 Den Kreative Arena danner rammen for en åben, ærlig og konstruktiv debat med faglig dybde. Det er her vi ser en konkret synergi i More.Creative. Partnerskaberne bruger hinanden, og aktiverer hinandens netværk i målsætningen om at stifte forbindelser, yde hjælp og skabe forretning. Ydermere er det More.Creatives opgave at tilføre kompetente indspark i debatten ved hjælp af ekspertbistand i forskellige former: paneler, oplægsholdere og rådgivere.

I arenaen giver partnerskaberne opmærksomhed og feedback til hinandens projekter, eller som ved den seneste kreative arena, hvor partnerskaberne kunne få trykprøvet deres pitch af projekterne foran et eksternt fagpanel fra bl.a CONNECT Denmark. CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som består af omkring 900 medlemmer fra over 400 virksomheder i alle dele af dansk erhvervsliv – herfra rådgiver, vurderer og sparrer medlemmerne med hinanden og som i dette tilfælde, med deltagerne i Den Kreative Arena. CONNECT Denmark inviterede en række tunge erhvervsfolk, bl.a. Torben Paulin, CEO ved BoConcept, som gav dem kontante og håndgribelige råd med på vejen omhandlende forretningsmodel, organisering og strategiske indsatsområder.

Denne form giver konkrete resultater i løbet af en komprimeret og koncentreret periode. Partnerskaberne har i de to fysiske møder, der har været i Den Kreative Arena, kunnet tage forbedringsforslag og tankevækkende spørgsmål med hjem fra dialogen – en dialog som takket være partnerskaberne er præget af en tydelig lyst til at hjælpe hinanden. Aktørerne ønsker at videregive deres markedsforståelse og faglige kompetencer i arenaen, og denne dynamik gør projekterne og partnerskaberne mere modne, stærkere og skærpede. Det er det Den Kreative Arena handler om.

Udover de fysiske møder fungerer hjemmesiden morecreative.dk ligeledes som en del af Den Kreative Arena. Her deler partnerskaberne de procesovervejelser de gennemgår, og de indsigter de opnår. Læs eksempelvis om at bruge det journalistiske interview som en kortlægningsmetode eller hvordan designere, antropologer og programmører arbejder sammen i en kreativ proces.

Relaterede nyheder