BLOG: Børneprodukter til hele verden – with love from Denmark

 
Foto: Created4Kids

Foto: Created4Kids

“Created4Kids in China” er i fuld gang – med den krølle, at ’China’ er ændret til ’fjernmarkeder’, fordi vi skaber et mobilt retail/etail koncept, som skal kunne bredes ud på mange forskellige markeder.

 

Vores projekt handler nemlig om at opbygge en fælles platform, så danske børneprodukter kan eksporteres til lande, hvor små og mellemstore virksomheder har svært ved selv at komme igennem. Men hvis vi arbejder sammen og skaber et fælles koncept, som synliggør danske værdier sammen med produkterne, opstår der store muligheder for de enkelte børneproducenter.

I projektet har vi blandt andet holdt tre workshops for at udvikle konceptet og skabe den bedst mulige platform for dets succes:

 

Workshop 1 – Insight i F28

Alle partnerne mødtes i april for at få lagt det rette snit omkring målgrupper og udviklet den ‘insight’, som projektets kommunikation skal bygges op omkring.

Det var her, at vi fik fastsat:

Målgruppe: Børn 0 – 10 år.

Målsætning: Skabe en mobil retail/etail platform til markedsføring på forskellige fjernmarkeder.

Koncept: Edu-/entertainment.
Branding: Danske værdier. (Det kan f.eks. være ægte demokrati, leg >< viden, verdens lykkeligste

folk, frisind/tryghed, det hele menneske, fællesskab/individualisme, bæredygtighed)

Konceptet tager udgangspunkt i danske værdier, som vi skruer op og ned alt efter det specifikke marked, vi etablerer konceptet på.

Samme dag havde projektets fire partnere en fælles Insight workshop; en metode, som F28 arbejder med, når der udvikles kommunikation for bureauets kunder. Det handler om at sætte sig ind i målgruppens mindset og forstå deres adfærd og holdninger. Sammen skaffede vi os en unik indsigt i målgruppen og formulerede den kernesætning, som bliver omdrejningspunkt for projektets branding og kommunikation.

Vi nåede frem til en sætning, som definerer, hvad der skal til for, at børn får en god shopping-oplevelse.

 

Workshop 2 – Big it Up i F28

I maj byggede vi videre på Insighten for at udvikle det koncept, som rammer projektet ind. En omfattende ideudviklingsproces førte diskussioner ud i alle verdenshjørner, og bagefter fik vi udvalgt den centrale pointe, som skal omkranse projektet. Konceptet finpudses netop nu.

Workshop 3 – Konceptbeskrivelse hos EM Retail Solutions

Midt i maj fordybede vi os i butikskonceptet på en hands-on workshop hos EM Retail Solutions, hvor vi arbejdede med:

• inspiration rundt i retail verdenen

• oplæg på indretningsprincipper

• potentielle partnere

• designforslag

• materialeforslag

Samtidig så vi nærmere på udfordringerne på fjernmarkederne; blandt andet med udgangspunkt i viden fra Spandet & Partners kinesiske partner og fik truffet beslutninger omkring de internationale eksperter, som skal inddrages for at give projektet de optimale betingelser for at komme godt fra start.

Børneplatformen – opstartsmøde d. 24. juni

Om kort tid mødes projektets partnere igen, når der holdes opstartsmøde på Børneplatformen, som Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning står bag. Her glæder vi os til at fortælle virksomhederne om vores projekt og til at få en god dialog med virksomheder, der har mod på at tage afsæt i den brnadingplatform og det retail-koncept og springe ud på nye, fjerne markeder med danske værdier og børneprodukter.

Partnerne i projektet er Innovationsnetværket Livsstil – Bolig & Beklædning, EM Retail Solutions, Spandet and Partners og kommunikationshuset F28.

 

 

Her kan du læse presseomtale om projektet:

Dansk mode & texstil

Wood supply

Pejgruppen

Fashion Forum