BLOG: Bodystorming – når kroppen inddrages i designprocessen

Foto: Mapping the archive

Foto: Mapping the archive

Det siges, at når modsætninger mødes, opstår sød musik. De fleste mennesker kan nok komme i tanke om situationer, hvor dette absolut og overhovedet ikke gør sig gældende. I det kreative partnerskab Mapping the Archive er det dog ikke helt ved siden af.

 

For at sætte gang i designprocessen og rykke deltagerne ud af deres vante rammer, præsenterede Kollision ”bodystorming” – en alternativ metode til at udvikle og konkretisere. Den brogede blanding af museumsfolk, digitale leverandører, arkitekter og teaterfolk fungerede tydeligvis fint sammen.  

Hvad er Bodystorming?

Kollision beskriver det på følgende måde:

“We can look at a hammer and understand how it is supposed to be used, but using it ourselves will make us reflect (if we have a reflective capacity) on the tool in relation to what we are applying it to. The hammer might come in handy or we might feel that hammers are lousy for a particular assignment or lousy in general.

Bodystorming is useful to investigate and try out activities that happen over time Bodystorming can make different elements come together in a linear narrative Bodystorming makes us focus on the set and the activity Bodystorming might point to physical, social and cultural aspects as we act out the activity –opposed to e.g. sketching on paper.

Especially when working with interaction design bodystorming might come in handy to help us understand the nature of our design when confronted with human behavior or responsive contexts.”

Resultatet

Der blev dannet 3 grupper, der spredte sig ud i museets udstillinger og ud i byrummet. Det var tydeligt, at metoden bar frugt. Ved at hive deltagerne ud af de almindelige møderutiner, blev ”flovhedsbarrieren” nedbrudt og fantasien fik frit løb. Resultatet blev ideer om alt fra intelligente scannere, til robotter, til online familiekrøniker. Det kan uden tøven konkluderes, at Bodystormning, i hvert fald i denne sammenhæng, var godt redskab til at skabe innovation og ud-af-boksen-tænkning hos en stor gruppe af forskellige fagligheder.

Næste workshop finder sted den 13. juni. Den vil ligeledes have fokus på designprocesser og bliver afholdt hos Teater Katapult.

Projektet

Udgangspunktet for Mapping the Archive er de mange samlinger, der digitaliseres rundt omkring på kulturinstitutionerne. Hvordan skal disse digitaliserede kunst- og kulturgenstande anvendes og formidles? Kan der skabes en mere visuelt baseret og intuitiv brugerflade, hvor kulturinstitutionernes digitale samlinger – deres genstande og viden – bliver forbundet og formidlet på en ny, associativ og fortællende måde?
Der findes ikke umiddelbart en løsning, der kan det. Partnerskabet vil derfor undersøge eksisterende løsninger nationalt og internationalt, samt brugernes efterspørgsel og forbrugsmønstre med henblik på udvikling af en løsning, der kan skabe vækst i regionen.

Partnerskabet udgøres af de digitale leverandører Wizarts Inc, Kollision og Teater Katapult, kulturinstitutionerne KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, Naturhistorisk Museum, Aarhus og Museum Østjylland, Randers, samt MMEx – museernes uafhængige organisation indenfor digital formidling. De 3 museer fungerer både som aktive partnere og sørger for at levere case-materiale.