BLOG: At digitalisere kan flytte fokus til brugerne

PastedGraphic-1 kopi

Det er ikke bare et spørgsmål om at sætte strøm til papir, når det offentlige fra januar 2015 skal kommunikere digitalt med borgerne. Brevet i postkassen skiftes ud med…ja med hvad? Vi vil i projektet ”Patientindkaldelse – fra papir til app” forsøge at give et svar på det spørgsmål inden for et lille afgrænset område, nemlig hospitalets patientindkaldelser. De kommende måneder frem til november vil vi arbejde med en prototype på en mobil applikation.

App’en skal afspejle, hvordan vi med en kreativ tilgang kan påvirke hospitalernes måde at henvende sig til patienterne. Det handler om at fokusere på dialog og brugervenlighed. I stedet for mange lange hospitalsfagtermer vil vi arbejde med design, visualisering og godt sprog.

På et mindre konkret niveau vil vi i projektet undersøge, hvordan hospitalet i fremtiden kan kommunikere med patienter, der lever i en digitaliseret og mobil livsverden.

Hvad er problemet med et papirbrev?

Med patientindkaldelsen sender hospitalet i dag mange siders information ud til patienten. Der er velkomstbrev, pjecer, kort over hospitalet, praktisk information og skemaer, som skal udfyldes. Patienten skal forstå en masse fagsprog, huske deadlines og holde styr på de mange oplysninger.

Hvis det glipper, kommer patienten forkert forberedt til sin undersøgelse eller behandling, eller måske kommer han for sent, fordi han ikke kunne finde vej. Og kender vi ikke alle problemet med papirstakken, der hober sig op og vigtige breve, der forsvinder i dyngerne.

En app, der møder patienten i øjenhøjde

I projektet vil vi arbejde for en løsning, der møder patienten, der hvor han er. Han skal have svarene lige ved hånden, når han skal bruge dem. Vores løsning skal gøre materialet nemt at finde rundt i og intuitivt let at forstå. Med andre ord; en digital hjælp for patienten i tiden fra indkaldelse frem til undersøgelsen eller behandlingen på hospitalet.

Fem fordele ved at være i øjenhøjde med patienten

Vi ønsker at skabe en app med visuelt overblik, tilgængelighed og synlighed. Projektet sigter derigennem mod øget empowerment af patienterne. Ved at flytte perspektivet fra system til bruger, opnår vi, at patienten

  • forstår materialet bedre
  • føler sig mere tryg, i et stressende og krævende behandlingsforløb
  • oplever at have kontrol over forløbet, når han bliver inddraget og forstår, hvad der skal ske
  • kan gå i dialog med hospitalet
  • forbereder sig rigtigt til mødet med hospitalet, fx tager den rigtige medicin og faster

Fra hospitalets og samfundets perspektiv vil der også være den helt store fordel, at færre behandlinger aflyses eller udsættes. Det styrker effektiviteten og sparer resurser.

Et samarbejde der overskrider grænser

Efter opstartsmødet er organiseringen og de overordnede mål på plads. Partnerne i projektet ”Patientindkaldelse – fra papir til app” er Aarhus Universitetshospital, Redia, MedTech Innovation Center og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi er en blandet forsamling og forventer, at vores meget forskellige fagligheder kan flytte patientindkaldelsen fra skriftlig envejs‐information til visuel dialog, for på den måde at opnå et tættere bånd mellem hospital og patient.

 

AUH har med projektet inviteret den kreative faglighed til at nytænke patientens møde med hospitalet.

Links til:

http://morecreative.dk/partnerskaberne/patientindkaldelse-fra-papir-til-app/

http://www.auh.dk/

www.redia.dk/

http://www.mtic.dk/

http://www.dmjx.dk/viden-og-innovation