BLOG: Arkitekter i Region Midt skal tænke internationalt!

 CEBRAs isbjerg på Aarhus havn – vinder af den europæiske arkitekturpris MIPIM i 2013

CEBRAs isbjerg på Aarhus havn – vinder af den europæiske arkitekturpris MIPIM i 2013

Arkitektvirksomhederne i Region Midt har meget at byde på internationalt, alene den danske samfundsmodel, energi og miljølovgivningen samt vores involverende tankgang gør at mange flere små- som store virksomheder bør tænke udenlands. Herudover er det nordiske udtryk, høj faglig kvalitet og designfilosofien ikke engang berørt.

Arkitekterne i Region Midt skal nu via det kreative partnerskab and+ for alvor i gang med internationalisering.
Hvordan kommer man som arkitekt ud på markederne, og hvilke typer fremstød skal regionen involvere sig i? and+ Center for arkitektur, design og ny teknologi, der er sat i verden for at samle og øge forretningspotentialet for den lokale arkitektbranche, er via det kreative partnerskab og sammen med store som små udbydere, lige nu i fuld gang med at undersøge og udvikle koncepter for hvordan vi skaber merværdi i internationale relationer. Så kære arkitektvirksomhed – forvent at også at du bliver spurgt om dine holdninger og forventninger til aktiviteter i ind- og udland.

Som en del af projektet kommer and+ og partnerskabet med lokale aktører: schmidt hammer lassen, CEBRA, KRADS, NYX, Arkitekt Asger Poulsen og Aarhus Kommune i efteråret med en anbefaling til, hvordan man nytænker promovering af regionens arkitektvirksomheder, samt hvilke områder man mener der skal satses på.

Hvordan ser forretningsmodellerne ud?

and2

På første workshop blev der gået i klinch med tankesættet omkring forretningsmodeller – hvad er behovet og hvad er formålet? Hvorfor skal arkitekterne tænke internationalt udover, det kan give den enkelte en større risikospredning.
CEBRA og SHL som er med i partnerskabet med and+ er med til at give bud på, hvordan forretningsmodellerne egentlig skal se ud for virksomhederne, og hvad adskiller den mindre arkitekt fra den store.

Ambitionsniveauet er højt og der tænkes helt andre modeller end hidtidige fælles eksportfremstød.

Om Arkitektur 2.0

Mere om and+

Relaterede nyheder